Bli av med övervikt

Hem / Simträning / Bli av med övervikt

Simning är en skonsam träningsmetod som gör dig tyngdlös – för många med övervikt är detta det som hjälper en att komma igång med motionsträning med syfte att bränna fett. Men det finns även andra saker du kan göra för att bli av med övervikt. Här delar vi med oss av några konkreta tips.

6 sätt att bli av med övervikt

Här får du sex konkreta steg att följa för att hantera, minska och bli av med övervikt.

1

Balanserad kost

En balanserad kost är grunden för god hälsa. Genom att äta en varierad kost som inkluderar alla näringsämnen kan du hålla din vikt i schack och stödja din kropps funktioner. Det är viktigt att ha koll på kaloriintaget också. Kaloriintaget bör inte överstiga den mängd kalorier som du förbränner genom motion och träning.

2

Motion

Regelbunden motion hjälper till att bränna kalorier och stärker också hjärtat och lungorna. Det behöver inte vara intensivt; även dagliga promenader kan göra en stor skillnad. Simning är en bra och skonsam träningsform som inte belastar lederna. Kanske kan du ha som målsättning att lära dig olika simsätt?

3

Skapa rutiner

Att ha en daglig rutin för måltider och motion kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår. Det skapar en känsla av ansvar och disciplin. Rutiner skapar också förutsättningar för att du håller dig till din plan och gör det lättare för dig att uppnå målet med att bli av med övervikt.

4

Gör det tillsammans

Att ha ett stödsystem kan göra resan lättare. Oavsett om det är en träningspartner eller en stödgrupp, kan andra hjälpa dig att hålla dig motiverad. Berätta om dina mål för andra – då blir det svårare att strunta i det. Be andra att sporra dig, eller om att ta initiativet till en kvällspromenad om du behöver det.

5

Hitta rätt nivå för dig

Alla är olika. Det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det är viktigt att hitta en plan som passar just dig. Gå inte in med det med inställningen om att du behöver förändra hela ditt liv, utan hitta en plan som passar in med resten av ditt liv; arbete, skola, familj och intressen.

6

Skynda långsamt

Förändring tar tid. Istället för att sikta på snabba lösningar, fokusera på långsiktiga mål och var tålmodig med dig själv. Gå inte ut för hårt – det riskerar bara att du försöker sätta en rutin som blir svår för dig att hålla fast vid, och resultatet kan då istället bli att du slutar helt och hållet. Även små steg ger stor förändring.

Vad är övervikt?

Övervikt uppstår när det finns en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. När man konsumerar mer energi än kroppen förbrukar lagras överskottet som fett. Denna obalans kan vara resultatet av för högt energiintag, för låg energiförbrukning eller en kombination av båda. Till övervik räknas oftast personer med ett BMI mellan 25 och 29,9.

Minska risken för sjukdom

Att bli av med övervikt handlar inte bara om att göra en förändring för ditt fysiska utseende, utan också för din hälsa. Övervikt kan öka risken för flera sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Det kan också påverka reproduktionshälsan negativt. Det har visat sig att det dessutom kan öka risken för infertilitet hos kvinnor. Det finns dessutom forskning som visar att även mannens fikt påverkar hur lätt eller svårt det är att bli gravid.

Faktorer för fetma

Fetma är ett komplext tillstånd som påverkas av en kombination av genetiska, beteendemässiga, miljömässiga och metaboliska faktorer. Här är några av de mest framstående faktorerna.

Genetiska faktorer

Fetma kan gå i arv, vilket tyder på en genetisk orsak. Tvillingstudier har visat att genetiska faktorer spelar en stor roll i utvecklingen av fetma.

Miljöfaktorer

Förändringar i våra mat- och motionsvanor under de senaste decennierna har bidragit till den ökande utbredningen av övervikt och fetma. Dessutom är fetma vanligare bland individer med sämre sociala förutsättningar.

Psykologiska faktorer

Många människor äter som en reaktion på negativa känslor, vilket kan leda till övervikt. Det är viktigt att se fetma som en kronisk sjukdom snarare än som ett resultat av bristande viljestyrka.

Medicinska faktorer

Vissa läkemedel, sjukdomar och tillstånd, som depression, hypotyreos och vissa neurologiska sjukdomar, kan orsaka viktuppgång. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer när man hanterar övervikt.

Fetma & psykisk ohälsa

Forskning från Lunds och Göteborgs universitet har visat att hälften av alla ungdomar som behandlas för allvarlig fetma uppvisar neuropsykiatriska problem. Under 2000-talet har både fetma och psykisk ohälsa ökat bland ungdomar. Även om en koppling mellan fetma och tillstånd som ADHD, depression och ätstörningar har observerats tidigare, har sambandet sällan studerats i detalj.

I studien deltog 48 tonåringar, varav 73% var flickor. Dessa ungdomar hade en genomsnittlig ålder på 15 år och ett genomsnittligt BMI på 42, vilket indikerar kraftig övervikt. Deltagarna var antingen föremål för medicinsk behandling mot fetma eller kirurgiska ingrepp.

Resultaten av studien visade att mer än hälften av föräldrarna upplevde att deras tonåringar hade svårigheter liknande ADHD och/eller autism. Intressant nog hade dessa ungdomar inte större problem med hetsätning eller nedstämdhet än andra ungdomar i studien. Sammantaget visade studien att två tredjedelar av patienterna hade besvär av neuropsykiatriska problem, hetsätning och/eller depression.