Simningens utveckling i Sverige del 1

Simningens utveckling i Sverige del 1

Sverige är idag en stor simnation med flera stjärnor inom simvärlden. Men så har det inte alltid varit, dock var vi tidigt ute med att organisera oss inom simning. Redan år 1796 bildades Upsala Simsällskap och det anses vara det första viktiga steget inom den moderna simningen.

Upsala Simsällskap

I slutet av 1700-talet var simkonsten i Sverige i princip obefintlig, inte många kunde simma överhuvudtaget. Det fanns dock en vilja att förändra detta och Jöns Svanberg, docent i matematik vid Upsala Universitet, bildade Upsala Simsällskap med några likasinnade akademiker.

I och med bildandet av Upsala Simsällskap spreds ordet om simning över landet. Det var de studenter och akademiker som simmade i föreningen som gjorde detta genom att berätta för så många de kunde om simsällskapet. Svanberg tillträdde posten som vice sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien efter några få år efter bildandet av simsällskapet och i och med det avtog verksamheten snabbt och blev en passiv verksamhet, men fanns fortfarande kvar. 1803 blåstes nytt liv i Upsala Simsällskap med hjälp av en man vid namn Gabriel Marklin. Han såg till att ordna simprover och verksamheten växte. Carl-Gustaf Grahl klev in i Upsala Simsällskap år 1811 och räknas som landets första simlärare och uträttade mycket inom simsällskapet under sina få år han befann sig där. Under sommarmånaderna undervisade han mer än 300 barn i simning och Uppsala blev en plantskola för blivande simlärare över hela landet. Grahl var även initiativtagare till Stockholms Simsällskap. Upsala Simsällskap började även undervisa kvinnor i simning år 1880.

Simkunnigheten förbättras

Redan innan Upsala Simsällskap existerade undervisades det i simning, men bara för vissa speciella grupper, exempelvis sjöofficerare. Det var först på 1810-talet som privata simsällskap började dyka upp runt om i landet med Carl-Gustaf Grahl och Upsala Simsällskap som förebild. Till en början var det endast pojkar som utbildades men vissa flickor fick utbildning på 1840-talet, men det var bara vissa grupper. Utvecklingen av simningen i Sverige gick långsamt. Den som ramlade i vattnet i slutet av 1800-talet fick hoppas att det var grunt för endast 1 av 10 kunde simma. Många drunknade också, runt 1 100 per år. 1898 grundades Svenska Livräddningssällskapet med inspiration från Storbritannien för att vända på trenden med alla drunkningsolyckor. Man fick ganska snart lite oväntad hjälp när simning på början av 1900-talet gjorde entré som en modern sport. Det svenska simförbundet bildades år 1904 och internationella tävlingar anordnades året därpå. Tack vare den uppmärksamhet simningen fick i och med detta så ökade simkunnigheten fort och drunkningarna minskade. År 1913 kunde en femtedel av skolbarnen simma och drunkningarna hade år 1920 minskat med hälften sedan 1890. Samtidigt började det bedrivas simundervisning för folkskolebarnen i torrsim. Den första obligatoriska simundervisningen infördes i Västerås 1911 där 400 barn deltog.

Resultatet visade att 85 procent av dessa blev simkunniga och från och med fokuserades det på att få skolor och kommuner att ta på sig ansvaret att bedriva allmän simundervisning. Med ökat intresse för simning och påtryckningar från allmänheten blev torrsimning obligatoriskt år 1920 i alla folkskolor där gymnastik utövades. Detta var ett viktigt steg i rätt riktning mot att få alla barn simkunniga.


Simkunnigheten förbättras

Comments are closed.