Konstsim

Ett simultant triathlon i bassäng. Dans, gymnastik och simning samtidigt. En sport som kräver både styrka, uthållighet, koordination, musikalitet och förmågan att hålla andan under ansträngning. Att trots mjölksyra motsvarande ett 1500-meterslopp spela oberörd och leverera ett leende till publiken och domarna. Detta är konstsim eller synkroniserad simning som det också kallas. Konstsim är en konstnärlig och fysiskt krävande sport som alltsedan 1984 är en gren vid olympiska sommarspelen. Trots detta är det ännu inte tillåtet för män att tävla.

I Sverige är konstsim en relativt liten sport med blygsamma internationella tävlingsresultat. Nationellt finns endast några hundratals utövare runt om i landet, varav den mesta aktiviteten sker i de södra delarna. En teori kring vad som påverkar att sporten är begränsad kan är att det krävs mycket tid i bassängen samt många olika tränare för ett enda lag eller individuell tävlande.

Tävlingens struktur

konst simning

Inom konstsim finns det fem olika grenar eller tävlingsformer. Du kan tävla individuellt, i lag om två (par eller mixat par), i större lag med upp till åtta stycken lagdeltagare eller en form som kallas för fri kombination. I soloprogrammet är simmaren ensam i bassängen och det rör sig alltså inte om synkroniserad simning i det här fallet. När man tävlar i par däremot, eller i större lag, är det synkroniserade program som gäller. Sedan några år tillbaka är det tillåtet att tävla som mixat par vilket innebär en man och en kvinna i ett lag. Man skulle kunna jämföra upplägget med skridskoåkningens isdans som görs med mixat par. Att tävla i ett större lag ställer följaktligen mycket höga krav på simmarnas förmåga att synkronisera programmet tillsammans samt att skapa spännande och utmanande program för domare och publik. Bakom ett program ligger därför åtskilliga timmar av träning och repetition. Den sista formen som går att tävla i kallas för fri kombination och är som en blandning av de övriga tävlingsformerna. Det är tillåtet att vara upp till tio personer i laget, och i programmet ska det förutom lagmoment ingå andra konstellationer med par och trios samt solomoment.

Själva simprogrammet kan utformas enligt olika regelverk och domarna ger 0-10 i poängsättning. I seniora tävlingar skiljer man på fritt och tekniskt program. Det fria programmet ger stort utrymme för koreografen och simmarnas kreativitet. Här läggs mycket fokus på att ta fram styrkorna hos simmaren eller laget och att försöka förmedla en känsla eller berätta en historia. Till sin hjälp har de musiken samt ofta vackra och uttrycksfulla tävlingsdräkter och håruppsättningar. Även om konstsim inte kräver några redskap kan ändå hävdas att det i viss mån är en materialsport med allt ifrån smält gelatin för att hålla håret på plats, näsklämmor, simglasögon, huvudbonader och dräkter. Det tekniska programmet är mer strikt och ställer krav på innehåll av vissa specifika moment samt att dessa utförs i en viss ordning. Som junior tävlande finns något som kallas för figurtävlingar vilket innebär att den tävlande ska genomföra olika givna rörelser utan musik. Detta ses som en viktig del i lärandet och den tekniska utvecklingen hos den individuella simmaren.

Comments are closed.