Europamästerskapen i simsport

Detta mästerskap arrangeras vartannat år och har varit aktivt sedan år 1926. Sedan år 2000 arrangeras mästerskapet vartannat år, förr har det varit varje år, vart tredje år eller vart fjärde år. I mästerskapet ingår förutom simning även andra vattensporter som simhopp, konstsim och öppet vatten-simning. Simningen äger rum i pooler som är 50 meter långa. Simningen som sker på öppet vatten ingår inte i Europamästerskapen det år som OS hålls. Mästerskapen hålls under en tvåveckorsperiod i slutet av sommaren men de gånger datumen har krockat eller varit för nära på sommar-OS har då mästerskapet istället ägt rum på våren. Simningen i mästerskapet anses vara en av de främsta simningstävlingarna i världen. Bakom arrangemanget står Ligue Européenne de Natation (LEN). LEN är den europeiska styrelsen för vattensporter och grundades år 1927 i Bologna, Italien.

Europamästerskapen i simsport

En tidsresa inom mästerskapens historia

Det allra första Europamästerskapet i simsport ägde alltså rum år 1926 och arrangerades i Budapest i Ungern mellan den 18–26 augusti. Sverige hamnade på en andraplats i medaljligan men det var dock bara sex länder som deltog. Antalet grenar inom simningen var sex stycken och var 100, 400 och 1 500 meter fristil, 100 meter ryggsim, 200 meter bröstsim och 4 x 200 meter frisim i lag. I detta första mästerskap var det bara män som fick vara med i tävlingarna, men kvinnorna behövde inte vänta länge innan de fick delta utan året därpå, 1927, hölls mästerskapet för andra gången och denna gång fick kvinnorna delta. De sex olika grenarna var desamma ända fram till mästerskapet år 1954 då 200 meter fjärilssim lades till. Vid nästa mästerskap som hölls fyra år senare, 1958, lades 4 x 100 meter medley i lagsim till för både män och kvinnor och de följande mästerskapen så byttes grenar ut och andra lades till. Vid mästerskapet år 1970 så utvidgades simningsprogrammet väsentligt då både män och kvinnor tävlade i 200 meter frisim, 100 meter bröstsim och 200 meter individuellt medlet. För männen infördes 100 meter fjärilssim och man återupptog 100 meter ryggsim som hade varit borta från programmet i två mästerskap. För kvinnorna introducerades 800 meter frisim, 200 meter ryggsim och 200 meter fjärilssim. Inom männens simningsprogram var nu grenarna femton stycken och fjorton stycken för kvinnorna.  År 1991 infördes öppet vatten-simning där både män och kvinnor tävlade i fem respektive tjugofem kilometer. I det senaste mästerskapet fanns det tjugo olika grenar för männen och lika många för kvinnorna. Europamästerskapet i simsport 2018 hålls i Glasgow, Edinburgh och Luss i Skottland.

Simning i öppet vatten

Denna gren inom simningen kallas för just öppet vatten-simning då grenen äger rum utomhus i hav, insjöar, floder med mera. I Europamästerskapet tävlas det i fem, tio respektive tjugofem kilometer och det är frisim som gäller. Skillnaderna mellan att simma i en pool och öppet hav är stora. Det finns till exempel ingen linje på botten att gå efter och i de flesta fall syns inte ens botten. Det kan därför bli svårt att simma helt rakt och rätt med crawl. Andra saker som påverkar är vågor och strömmar.

Simning i öppet vatten

Comments are closed.