De fyra simsätten inom tävlingar

De fyra simsätten inom tävlingar

Inom simtävlingar finns det fyra olika simsätt som används. Dessa fyra är bröstsim, ryggsim, fjärilsim och frisim. Inom frisim får man simma precis som man vill men i praktiken är det alltid crawl som simmas och därför kallas även crawl för frisim ibland. Sedan finns det tävlingsgrenar där man simmar med alla dessa simsätt. Dessa grenar kallas då för medley och simmas i sträckor om 100 meter, 200 meter och 400 meter.

Bröstsim

Bröstsim har varit det vanligaste simsättet i Sverige under lång tid. Det beror på att det traditionellt alltid varit bröstsim som lärts ut först vid landets simskolor. Detta håller dock på att ändras och sedan 2013 lärs ofta crawl ut istället då det är normalare att använda det simsättet vid ett nödfall. Bröstsim anses vara ett av det svåraste simsättet på grund av att det kräver mycket teknik och uthållighet för att simma det korrekt. Det är det långsammaste av de fyra simsätten och det är därför all denna teknik bakom bröstsim kommit, för att lyckas vara snabbast. Inom tävlingar simmas bröstsim i sträckor om 50 meter, 100 meter och 200 meter. Fördelar med bröstsim är att det är lätt att orientera sig. Nackdelar är att bentaget är motoriskt komplicerat och det kan vara svårt att hitta ett bra vattenläge för att få simningen effektiv.

Ryggsim och crawl

Ryggsim och crawl har liknande egenskaper. Visserligen simmas ryggsim på rygg och crawl på magen men ryggsim liknar crawl i den aspekten hur armar och ben rör sig. Vid tävlingssammanhang används så kallade flagglinor som fästes tvärs över bassängen för att simmaren ska kunna orientera sig. Fem meter ifrån vändningssidan sitter sista flaggan och då vet simmaren att det är dags att vända. Ryggsim simmas inom OS på 100 meter och 200 meter. Inom andra tävlingar som SM, EM och VM är det förutom dessa två sträckor även 50 meter ryggsim som simmas. Crawl används av alla elitsimmare vid frisim av den enkla anledningen att det är det snabbaste simsättet. Här används främst armarna men även benen. Att använda crawl som simsätt blev populärt i Sverige på 1930-talet. Inom crawl finns det mycket teknik vilket varierar beroende på simmaren och hur långt man ska simma. På kortare sträckor andas man mer sällan och vissa elitsimmare tar inte ett andetag på 50 meter eftersom varje andning gör att resultattiden blir sämre.  Andra tekniker som rör hur långt ut man ska sträcka armarna finns även och ett flertal olika tekniker för att bensparkarna ska bli så effektiva som möjliga finns också.

Fjärilsim

Fjärilsim är det fysiskt jobbigaste simsättet av dessa fyra. För att få bra fart när man simmar fjärilsim är det viktigt att bentagens kickar är synkroniserade, en teknik som är svår att få perfekt. För att göra fjärilsim mindre ansträngande kan man undvika att andas på varje armtag om man kan. Då behöver man inte lyfta huvudet högt över vattenytan varje gång. Fjärilsim är det näst snabbaste simsättet efter crawl. Inom tävlingar tävlas det i sträckorna 50 meter, 100 meter eller 200 meter.

Fjärilsim

Comments are closed.