Bosphorus Cross Continental Swim

Bosphorus Cross Continental Swim är en tävling som sker på öppet vatten. Tävlingen är unik då man simmar mellan två kontinenter. Rutten går från den asiatiska delen av Istanbul till den del av Istanbul som ligger i Europa. I närmare detalj börjar tävlingen vid Kanlica-piren, norr om bron Faith Sultan Mehmet, vilket är i den asiatiska delen av Istanbul och slutar sedan vid Cemil Topuzlu Park i Kuruçeşme. Denna park ligger norr om bron Bosphorus vilket ligger i den europeiska delen av Istanbul.

Bosphorus Cross Continental Swim

Tävlingens historia

Tävlingen ägde rum för första gången den 23 juli 1989. Deltog gjorde 64 stycken män och 4 kvinnor. Året efter gjordes tävlingens rutt om vilket resulterade i att sträckan som skulle simmas nu blev längre och mätte totalt 6,5 kilometer. Från början var det bara turkiska medborgare som deltog men år 1992 blev tävlingen internationell. Detta i och med deltagandet av 22 simmare från Tjeckoslovakien och 2 simmare från USA. År 2006 slog den turkiska simmaren Alisan Alasli tidsrekord i herrkategorin med en tid på 39 minuter och 7 sekunder. Samma år slog Beren Kayrak rekord med tiden 40 minuter och 50 sekunder i damkategorin. Dessa två rekord står sig än idag. Sedan år 2010 får den som fullföljer tävlingen ett certifikat som ger simmaren titeln Intercontinental Swimmer.

Tävlingen idag

Idag deltar cirka 2 000 personer i tävlingen varav cirka 500 brukar vara kvinnor. Som det tidigare nämnts var tävlingen förr en inhemsk tävling. Men nu är de cirka 2 000 tävlande från uppemot 50 olika länder som deltar. Antalet utländska tävlande är dock begränsat till max 1 000, vilket lämnar hälften av platserna till turkiska simmare. Det finns också en gräns på hur många deltagare ett enskilt land får ha med, och den gränsen är satt till 300. Max 300 deltagande från ett och samma land alltså. Det finns 12 olika åldersgrupper för varje kön. Grupperna delas in i åldrarna 14–18 år, 19–24 år, 25–29 år, 30–34 år, 35–39 år, 40–44 år, 45–49 år, 50–54 år, 55–59 år, 60–64 år, 65–69 år och den sista kategorin är för åldrarna 70 år och uppåt. Det finns även en kategori för de med handikapp av olika slag. För att få en plats i tävlingen gäller det att förregistrera sig i tid då platserna fort tar slut. Detta görs enklast på tävlingens officiella hemsida och registreringsavgiften är drygt 190 svenska kronor vilket ska betalas i samband med registreringen. Sedan ska ett antal obligatoriska dokument skickas in till National Olympic Committee (NOC) före ett visst datum ifall man vill behålla sin plats. Dokumenten man behöver är ett fotografi, fotokopia av ID-kort för turkiska medborgare, fotokopia av pass krävs för utländska medborgare, fotokopia av sin licens som visar att man är en licenserad simmare, och ett föräldraledighetsintyg för de som är under 18 år och ska delta. Det har sagts att skulle man öppna upp maxgränsen av antalet tillåtna deltagare till 4 000 så skulle platserna snabbt ta slut ändå. Bosphorus Cross Continental Swim är alltså en mycket populär tävling och beskrivs ofta som ikonisk.

Tävlingen idag

Comments are closed.